Tjänster

Alkohol & drogförebyggande insatser på arbetsplatsen

Vi förebygger och ger stöd för att motverka alkohol och drogmissbruk på arbetsplatser. Målet är att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla.

Policy

En policy för en nykter och narkotikafri arbetsmiljö är grunden i ett drogpreventivt program. Vi bistår med rådgivning samt stöd till införandet av drogpolicyn och handlingsprogram i samverkan med arbetsplatsen.

Provtagning

Vi utför nedanstående provtagningar:

  • Alkohol: utandningsprov
  • Droger: Urin och Luft

Vi kan utföra testerna genom slumpvisa program, misstanke, nyanställning eller rehab uppföljningsprogram.

Support och konsultation

Vi har tillgång till MRO läkare som ger experthjälp vid tolkning av enskilda analyssvar, vi kan ge rådgivning och stöd i dessa frågor.

Analyser

Vi använder oss av Karolinska institutets laboratorium i Stockholm till samtliga våra analyser.

Utbildning

Inom Alkohol och droger samt samtliga förekommande utbildningar inom arbetsmiljöområdet

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar inom ovanstående områden.